Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване и доставка на Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", за нуждите на СБАЛОЗ "Проф.д-р Марин Мушмов"ЕООД гр. София по сключено рамково споразумение №РД-11-102 ОТ 25.02.2021 г.“

Тип поръчка: ВЪТРЕШНО КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР

Дата: 2021-04-06 13:02:49
№ 20210331ayMZ790765

Описание:Документи
19252021061304_ПОКАНА-Р-С-102.pdf
19382021061304_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР--р.с.102 -поз.-1.docx

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ 1 2021-06-07 16:00:00
ДОКЛАД 2021-06-07 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП 2021-06-07 16:05:00
ПОКАНА ЗА ЕЛ.ТЪРГ 2021-05-11 14:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-08-05 13:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 2022-01-24 17:00:00
Договор № СОФАРМА№48 От дата: 2021-08-05 2021-08-05 13:40:00

<-- Обратно към поръчки