Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО. 92 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-05 09:41:44
№ 20200428OaGP655280

Описание:

Съобщение за провеждане на жребий


Документи
11032020051205_ДОКУМЕНТАЦИЯ -стр. 1-35.pdf
11152020051205_ДОКУМЕНТАЦИЯ стр.36-65.pdf
11442020051205_ДОКУМЕНТАЦИЯ -05.05.2020.docx
12182020051205_РЕШЕНИЕ.pdf
12312020051205_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
13522020051205_СПЕЦИФИКАЦИЯ 2020.ods

ПубликацияДата
ЕЕДОП 2020-05-05 14:10:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-06-15 12:30:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-06-24 08:30:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-07-03 11:20:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - ЖРЕБИЙ - 08.07.2020 2020-07-07 11:20:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП - МЕДЕКС 2020-07-07 13:55:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП-ФЬОНИКС ФАРМА 2020-07-07 14:00:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 2020-07-07 14:00:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП-ФАРМНЕТ 2020-07-07 14:00:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП-АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС 2020-07-07 14:00:00
ОБОСНОВКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП-ДАНСОН 2020-07-07 14:00:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - ЖРЕБИЙ - 55 ОБОС.ПОЗ.- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД И ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - 2020-07-15 08:40:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-07-22 13:00:00
ДОКЛАД 2020-07-22 13:00:00
РЕШЕНИЕ -КЛАСИРАНЕ 2020-07-22 13:05:00
РЕШЕНИЕ - ИМЕНЕНИЕ НА КЛАСИРАНЕ 2020-08-10 13:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-08-25 11:55:00
Частично прекратяване 2020-11-20 17:35:00
Частично прекратяване 2020-11-20 14:00:00
Частично прекратяване 2020-11-23 16:05:00
Частично прекратяване 2020-11-23 13:05:00
Частично прекратяване 2020-11-25 14:05:00
Частично прекратяване 2020-12-14 12:15:00
Прекратяване 2020-12-14 13:15:00
Частично прекратяване 2020-12-14 13:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -СОЛОМЕД 2020-12-23 10:25:00
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД София-град по 92 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК 2021-09-01 16:10:00
Договор № МЕДЕКС№45 От дата: 2020-08-10 2020-08-25 11:55:00
Договор № РОШ №46 От дата: 2020-08-10 2020-08-25 11:55:00
Договор № СОЛОМЕД№47 От дата: 2020-08-11 2020-08-25 11:55:00
Договор № ЕКОФАРМ №54 От дата: 2020-08-19 2020-08-25 12:00:00
Договор № ФЬОНИКС№55 От дата: 2020-08-19 2020-08-25 12:00:00
Договор № ФАРМНЕТ №51 От дата: 2020-08-12 2020-08-25 12:05:00
Договор № СОФАРМА ТРЕЙДИНГ №49 От дата: 2020-08-11 2020-08-25 12:20:00
Договор № АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС №52 От дата: 2020-08-14 2020-08-25 12:25:00
Договор № СОФАРМА ТРЕЙДИНГ №59 От дата: 2020-08-25 2020-08-25 12:30:00

<-- Обратно към поръчки