Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София- град по 18 обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-27 16:45:00
№ 20190606XHaE560326

Описание:Документи
30512019271606_ДОКУМЕНТАЦИЯ-1.pdf
31032019271606_ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx
32382019271606_СПЕЦИФИКАЦИЯ-МЕД.КОНСУМАТИВИ.xlsx
33062019271606_РЕШЕНИЕ 27.06.2019.-11.pdf
34082019271606_ОБЯВЛЕНИЕ- 27.06.2019-1.pdf

ПубликацияДата
ЕЕДОП 2019-06-27 16:50:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019-08-19 13:15:00
ПРОТОКОЛ№1 2019-08-08 14:10:00
ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБОСНОВКА ПО ЧЛ.72,АЛ.1 ОТ ЗОП 2019-08-26 11:50:00
ПРОТОКОЛ №2 2019-09-16 13:30:00
ДОКЛАД 2019-09-16 13:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-09-16 13:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-18 10:10:00
ОБЯВЛЕНИя ЗА ПРИКЛЮЧЕНи ДОГОВОРи -Соломед ,софарма, МТИ, химтекс, аквахим, агарта, 2021-10-26 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -ЮНИМЕДИКА 2021-11-11 14:00:00
Договор № ЮНИМЕДИКА №53 От дата: 2019-10-07 2019-10-18 10:15:00
Договор № СОЛОМЕД №54 От дата: 2019-10-11 2019-10-18 10:35:00
Договор № СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД №55 От дата: 2019-10-11 2019-10-18 10:40:00
Договор № МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД №56 От дата: 2019-10-11 2019-10-18 10:40:00
Договор № ХИМТЕКС оод №57 От дата: 2019-10-11 2019-10-18 10:45:00
Договор № АКВАХИМ АД №58 От дата: 2019-10-15 2019-10-18 10:50:00
Договор № АГАРТА ЦМ ЕООД №59 От дата: 2019-10-18 2019-10-18 10:50:00

<-- Обратно към поръчки