Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК ПРИ „СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ - ГРАД ПО 60 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-21 10:14:59
№ 20181128FYdE507308

Описание:Документи
20122018211012_РЕШЕНИЕ.pdf
20352018211012_ОБЯВЛЕНИЕ-ОТ 1 ДО 24 СТР.ВКЛ.pdf
20522018211012_ОБЯВЛЕНИЕ - 25 ДО 50 СТР. ВКЛ..pdf
21062018211012_ОБЯВЛЕНИЕ- 51 СТР. ДО 79 ВКЛ..pdf
21232018211012_ДОКУМЕНТАЦИЯ - 1.pdf
21362018211012_ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2.pdf
21472018211012_ДОКУМЕНТАЦИЯ - 21.12.2018.docx
22062018211012_спецификация медикаменти.xlsx
23552018211012_ОБРАЗЕЦ -ЕЕДОП.docx
45102018211112_espd-request.zip

ПубликацияДата
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО -ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРЕТИ 2019-02-26 15:35:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 2019-03-14 15:10:00
НА ОСН. ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ЗОП-ЗАПИТВАНЕ ЗА ПИСМЕННА ОБОСНОВКА ОТ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 2019-03-14 15:00:00
НА ОСН. ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ЗОП-ЗАПИТВАНЕ ЗА ПИСМЕННА ОБОСНОВКА ОТ ФАРКОЛ АД 2019-03-14 15:20:00
ПРОТОКОЛ№1 2019-03-25 14:30:00
ПРОТОКОЛ№2 2019-03-25 14:30:00
ДОКЛАД 2019-03-25 14:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2019-03-25 14:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-04-23 12:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -СОЛОМЕД 2021-05-07 14:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -СОФАРМА 2021-05-07 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -ФАРКОЛ 2021-05-07 15:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -МЕДЕКС 2021-05-07 15:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР -ФЬОНИКС 2021-05-07 15:55:00
Договор № №15- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2019-04-11 2019-04-23 12:50:00
Договор № №16 СОЛОМЕД ЕОД От дата: 2019-04-12 2019-04-23 12:55:00
Договор № №17 ФАРКОЛ От дата: 2019-04-15 2019-04-23 12:55:00
Договор № №18 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД От дата: 2019-04-16 2019-04-23 13:00:00
Договор № №22 МЕДЕКС ЕООД От дата: 2019-04-22 2019-04-23 13:00:00

<-- Обратно към поръчки