Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК ПРИ „СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ - ГРАД ПО 57 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-08-04 12:57:48
№ 20160414aYwq318427

Описание:Документи
10472016041308_РЕШЕНИЕ.pdf
30142016041308_ОБЯВЛЕНИЕ - 1 ЧАСТ.pdf
30242016041308_ОБЯВЛЕНИЕ - 2 ЧАСТ.pdf
36542016041308_ДОКУМЕНТАЦИЯ -04.08.2016Г.docx
47252016041308_TED - ОБЯВЛЕНИЕ С ВРЕМЕНЕН РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР.docx
54462016041308_ДОКУМЕНТАЦИЯ-1 ЧАСТ.pdf
02142016041408_ДОКУМЕНТАЦИЯ-2 ЧАСТ.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП 2016-09-29 13:05:00
Уведомително писмо за отваряне на пликове-предложения с ценови параметри 2016-10-07 10:40:00
РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОП „ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК ПРИ „СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ - ГРАД ПО 57 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 2016-10-31 10:20:00
ПРОТОКЛ№2 2016-10-31 10:30:00
ПРОТОКОЛ №3 2016-10-31 10:35:00
ДОКЛАД 2016-10-31 11:00:00
Частично прекратяване 2016-11-16 14:00:00
Частично прекратяване 2016-11-17 12:00:00
Частично прекратяване 2016-11-17 11:50:00
Частично прекратяване 2016-12-02 12:50:00
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ -МЕДЕКС, СОФАРМА И ФАРКОЛ 2018-12-07 16:30:00
Договор № 74/17.11.2016-ФАРКОЛ От дата: 2016-11-17 2016-12-05 11:10:00
Плащане по договор №: 74/17.11.2016-ФАРКОЛ От дата: 2016-11-17 2017-04-28 12:42:32
Плащане по договор №: 74/17.11.2016-ФАРКОЛ От дата: 2016-11-17 2017-04-28 12:45:28
Плащане по договор №: 74/17.11.2016-ФАРКОЛ От дата: 2016-11-17 2017-06-20 09:37:10
Договор № 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2016-12-05 11:15:00
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-01-16 15:39:18
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-01-16 15:40:11
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-01-16 15:52:22
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-01-16 15:52:54
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-02-03 11:33:40
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-03-27 13:43:49
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-03-27 13:51:41
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-03-30 11:04:40
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-05-04 10:37:31
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-05-04 11:56:11
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-06-20 09:48:56
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-06-20 12:19:44
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-06-20 12:20:21
Плащане по договор №: 75/17.11.2016-МЕДЕКС От дата: 2016-11-17 2017-06-20 12:24:44
Договор № 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2016-12-05 11:20:00
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-01-20 10:40:06
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-01-20 11:26:11
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-02-03 12:45:14
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-02-13 15:14:33
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-02-13 15:15:48
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-02-13 15:19:13
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-03-28 12:27:17
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-03-30 09:57:12
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-03-30 10:48:51
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-03-30 11:08:26
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-03-30 12:03:42
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-05-04 10:58:59
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-19 12:24:17
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-19 12:58:33
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-20 10:04:39
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-20 10:08:47
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-20 11:11:58
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-20 12:11:36
Плащане по договор №: 76/22.11.2016-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-11-22 2017-06-20 13:10:52

<-- Обратно към поръчки