Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 71 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-18 18:10:52
№ 20151214eoUZ281549

Описание:Документи
18562015181812_РЕШЕНИЕ.pdf
19042015181812_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
19482015181812_обявление 71 обос.поз-ЕВ-18.12.2015г-Европейски формат.fed

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ№1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-02-19 12:15:00
Частично прекратяване 2016-02-19 12:15:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2016-03-10 10:45:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ 2016-03-17 11:40:00
ПРОТОКОЛ№2 2016-04-01 13:00:00
ПРОТОКОЛ №3-ПОСЛЕДЕН 2016-04-01 13:00:00
РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 01.04.2016Г. 2016-04-01 14:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-10 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 2017-06-22 10:55:00
Договор № 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-05-10 11:10:00
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:41:09
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:41:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-15 11:54:41
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:48:44
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:49:30
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:51:01
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-20 13:43:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 10:50:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 10:51:41
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:46:24
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:47:05
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-11-18 11:49:37
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-11-18 11:52:55
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:31:31
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:32:28
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:33:49
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:36:58
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:38:44
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:36:04
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:37:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:14:36
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:17:28
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:18:42
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:19:40
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:52:42
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:53:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:56:21
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-27 14:52:34
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-27 14:53:57
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:14:06
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:14:48
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:15:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:00:50
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-04-28 12:49:08
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:27:16
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:29:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:30:35
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:31:14
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:32:04
Договор № 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-05-10 11:15:00
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-06-02 10:45:32
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-06-02 10:46:39
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:04:15
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:07:31
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:08:36
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:09:43
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:11:26
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:44:49
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:46:02
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-15 12:40:07
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:53:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:54:18
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-20 13:42:21
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 11:09:05
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:48:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:48:57
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:14:16
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:14:59
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:15:58
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:17:25
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:18:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:12:59
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:17:33
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:18:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:19:57
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:21:04
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:52:22
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:55:11
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:57:11
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 10:02:51
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 10:09:28
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:21:35
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:22:30
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:23:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-14 12:47:03
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:04:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:25:43
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:39:10
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:40:31
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:41:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:17:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:29:25
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:35:01
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-05-04 11:07:14
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-05-04 11:58:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-19 11:45:04
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:03:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:05:09
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:06:03
Договор № 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-05-10 11:15:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:14:04
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:14:58
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:16:28
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:15:18
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:19:23
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:31:10
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:32:13
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:36:54
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:40:03
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:43:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:46:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:47:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:48:15
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 12:16:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 14:58:09
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 14:58:51
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:13:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:18:03
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:21:05
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:20:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:21:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:24:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:26:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:57:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:58:24
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:59:58
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:01:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:01:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:16:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:18:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:19:27
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:30:37
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:35:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:36:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:37:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:38:11
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:38:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-20 13:45:10
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:58:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:59:12
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:59:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:00:40
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:01:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:56:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:56:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:57:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:00:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:03:12
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:03:49
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:01:29
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:02:05
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:02:46
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:03:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:22:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:25:27
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:42:36
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:43:36
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:47:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:49:13
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:54:09
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:05:31
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:24:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:47:04
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 11:26:34
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 11:58:09
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-18 11:12:11
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-18 11:12:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-18 11:14:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-18 12:16:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:43:47
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:44:33
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:45:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:46:44
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:47:33
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:48:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:49:08
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:50:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:50:49
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:51:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:52:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 09:53:05
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 10:07:04
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 10:07:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-12-20 10:08:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:33:48
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:35:57
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:37:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:41:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:42:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:42:42
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:43:24
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:44:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:44:40
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:45:47
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:47:04
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:47:47
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:48:28
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-01-16 15:54:11
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:25:47
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:26:32
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:28:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:29:14
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:34:40
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:35:17
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:36:23
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-03 11:36:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-09 09:55:44
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-09 11:03:42
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-09 11:08:32
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-13 11:37:44
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-02-13 11:39:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 13:46:34
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 13:47:40
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 13:49:24
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 14:45:53
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 14:46:36
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 14:47:23
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 14:48:23
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-27 14:49:21
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-30 11:03:29
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-30 11:05:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-30 11:06:17
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-30 12:27:31
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-03-30 12:28:19
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:08:17
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:12:37
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:23:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:24:29
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:25:17
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:26:54
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:27:37
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:28:32
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:38:33
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 10:39:15
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:40:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:41:20
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:46:21
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:47:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:47:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:48:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:49:32
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:50:24
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:51:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:51:48
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:52:38
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:53:37
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-05-04 11:54:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 12:21:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 12:22:50
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 12:23:28
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 12:42:47
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 13:14:53
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 13:15:38
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2017-06-20 13:16:27
Договор № 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-05-10 11:20:00
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:05:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:07:19
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:14:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:15:40
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:17:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:18:35
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:19:37
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:20:51
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:22:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:24:11
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:31:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 10:32:48
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-20 13:31:44
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-20 13:33:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-20 13:35:08
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-07-20 13:36:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:44:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:44:56
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:46:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:47:16
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:48:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:49:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:50:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:51:20
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-15 12:52:15
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 13:57:02
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 13:58:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 13:59:15
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:00:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:01:14
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:03:12
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:04:19
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:05:09
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:05:54
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:06:40
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:08:22
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:09:15
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-08-16 14:10:00
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:03:07
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:04:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:05:38
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:06:22
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:07:05
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:07:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:09:36
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:10:20
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:11:05
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:11:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 10:12:30
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:10:42
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:11:29
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:12:09
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:12:55
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:14:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:14:55
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:15:44
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:17:14
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:18:05
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:18:44
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:19:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:20:08
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:20:55
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 11:21:36
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:27:20
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:28:14
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:28:58
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:33:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:34:07
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:34:49
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:35:27
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:36:09
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-09-21 13:36:51
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:06:38
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:11:41
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:12:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:13:38
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:14:59
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-16 12:20:42
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 09:18:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 10:21:49
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 10:44:15
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 10:45:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:45:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:46:42
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:47:45
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:48:33
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:50:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:52:45
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-17 11:55:49
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 10:06:38
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 10:07:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 10:08:37
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 10:10:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 10:11:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 11:30:56
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 11:32:37
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-11-18 11:33:27
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:12:26
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:13:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:14:14
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:15:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:15:48
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:16:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:17:18
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:18:00
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:18:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:19:41
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:20:22
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:21:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:21:57
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:22:40
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:23:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:24:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:24:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:25:26
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:26:08
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:26:49
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:27:34
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:28:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:29:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:30:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:31:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:32:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:33:11
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:36:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:38:30
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:39:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2016-12-20 10:40:09
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:21:52
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:23:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:28:06
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:29:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:30:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:32:52
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:34:10
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:07:05
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:07:42
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:10:18
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:11:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:12:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:13:29
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:14:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:16:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:19:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:27:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:28:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:29:02
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:29:55
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:30:54
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:33:27
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 11:34:33
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 11:38:58
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 11:39:48
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 11:41:08
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:48:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:49:09
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:50:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:50:55
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:51:41
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 12:58:32
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:08:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:09:39
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:10:59
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:18:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:22:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:23:05
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-02-13 15:24:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-29 12:24:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-29 12:25:00
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:22:18
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:27:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:42:24
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:43:08
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:49:49
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:51:22
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:52:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:53:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:54:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:55:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 10:56:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 11:07:22
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 11:09:57
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 11:10:51
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 11:11:31
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 11:12:11
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:15:58
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:19:36
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:20:37
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:21:50
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:23:48
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:24:47
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:26:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:19:44
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:44:11
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:48:11
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:51:42
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:53:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:54:07
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 10:56:03
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:00:18
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:02:50
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:03:23
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:08:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:08:57
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-05-04 12:09:56
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-19 11:50:13
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-19 11:51:01
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-19 11:52:28
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-19 11:53:29
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-19 12:11:54
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 10:00:43
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 10:03:14
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 11:07:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 11:09:47
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:08:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:08:39
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:12:36
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:13:21
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:14:25
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:15:12
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:15:58
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:16:59
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:17:37
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:18:17
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 12:58:10
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 13:06:12
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 13:08:19
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 13:09:04
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 13:11:46
Плащане по договор №: 46-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ От дата: 2016-05-03 2017-06-20 13:13:50
Договор № 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2016-05-10 11:20:00
Плащане по договор №: 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2016-07-19 09:45:48
Плащане по договор №: 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2017-01-20 10:16:49
Плащане по договор №: 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2017-02-03 10:51:37
Плащане по договор №: 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:32:27
Плащане по договор №: 47-ЕКОФАРМ От дата: 2016-05-03 2017-03-30 12:33:21
Договор № 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-05-10 11:25:00
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-07-19 10:02:56
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-08-15 11:35:45
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-09-20 13:41:02
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-11-18 10:43:23
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2016-11-18 12:19:55
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2017-02-03 10:49:32
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2017-03-30 10:59:24
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2017-04-28 12:39:43
Плащане по договор №: 48-БУЛ БИО НЦЗПБ От дата: 2016-05-10 2017-06-20 09:50:14

<-- Обратно към поръчки