Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК И ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 14 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-03 13:30:00
№ 20150902rYGC212354

Описание:Документи
15102015031109_РЕШЕНИЕ.pdf
41282015031109_ОБЯВЛЕНИЕ-03.09.15.pdf
36382015031309_ДОКУМЕНТАЦИЯ-03.09.2015Г.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ№1 2015-11-02 13:15:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-11-10 13:05:00
Решение на Възложителя за класиране 2015-11-25 12:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2015-11-25 12:30:00
ПРОТОКОЛ №3 2015-11-25 12:30:00
обявление за възложена поръчка 2016-01-05 13:30:00
Договор № 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-01-05 13:50:00
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-01-15 14:09:18
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-02-17 09:52:06
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-02-17 09:52:43
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-02-23 08:55:27
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-03-16 10:41:27
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-03-16 10:41:59
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-03-16 10:54:14
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-03-24 13:40:11
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-04-08 11:29:30
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-04-08 11:30:15
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-05-10 14:42:27
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-05-10 14:43:08
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-05-10 14:44:20
Плащане по договор №: 67/14.12.2015- Медекс От дата: 2015-12-14 2016-05-10 14:45:13
Договор № №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-01-05 13:55:00
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-17 09:57:05
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-17 09:59:14
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-17 10:02:23
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-23 09:06:50
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-23 09:10:00
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-02-23 09:13:05
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-03-16 09:47:20
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-04-08 10:18:27
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-05-10 14:38:31
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-05-10 14:39:08
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-05-10 14:40:19
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-06-02 11:19:39
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-06-02 11:20:23
Плащане по договор №: №68/18.12.2015г.-Софарма трейдинг От дата: 2015-12-18 2016-06-02 11:21:36
Договор № №1/04.01.2016г.-Рош България От дата: 2016-01-04 2016-01-05 14:00:00
Плащане по договор №: №1/04.01.2016г.-Рош България От дата: 2016-01-04 2016-02-17 10:27:37
Договор № №2/05.01.2016г.-Фьоникс фарма От дата: 2016-01-05 2016-01-05 14:00:00

<-- Обратно към поръчки