Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка по заявка на консумативи /тонер касети,термолента/ и поддръжка на копирни и печатащи устройства за нуждите на СБАЛОЗ“ЕООД град София“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-28 14:37:30
№ 20150128kbjJ114761

Описание:Документи
40432015281401_ДОГОВОР-.pdf
40502015281401_ДОГОВОР-проект-принтери,касети 2014.-2015.docx
40552015281401_ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИНТЕРИ-КАСЕТИ 2015Г.docx
41002015281401_Образец № 1 -А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я.doc
43112015281401_ОБРАЗЕЦ № 2 за ценово предложение-тонер касети,принтери.doc
43172015281401_ПОКАНА ТОНЕР КАСЕТИ2015г.fed
43212015281401_Тонер_касети_и_поддр._на_принтери_2015.xls

ПубликацияДата
Допълнително споразумение 2015-05-07 14:15:00
Договор № АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-01-28 14:50:48
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-01-29 10:51:57
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-01-29 10:55:50
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-02-13 14:29:51
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-12 14:45:19
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-12 14:52:24
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-12 14:53:05
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-12 15:02:27
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-19 11:53:36
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-19 11:33:42
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-03-19 11:54:52
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-07 14:23:13
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-07 14:26:26
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-07 14:31:07
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:17:24
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:19:28
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:21:01
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:22:10
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:27:30
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:29:31
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-04-08 10:54:22
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 12:33:34
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 12:36:04
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 12:52:13
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 13:00:01
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 13:00:48
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-13 13:01:35
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-18 10:44:46
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-18 10:45:23
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-05-18 10:46:10
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-12 10:03:02
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-12 10:04:17
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-12 10:05:13
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:24:30
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:25:11
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:26:08
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:27:01
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:28:53
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-15 14:29:46
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-29 13:31:04
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-29 13:31:57
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-29 13:33:17
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-29 13:34:49
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-29 13:36:10
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-06-30 10:26:44
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:46:02
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:46:35
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:47:57
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:48:42
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:49:56
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-15 10:50:42
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-16 13:08:05
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-16 13:09:13
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-16 13:09:59
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-16 13:10:51
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-16 13:11:37
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-31 12:25:44
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-07-31 12:26:19
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-08-03 13:02:34
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-08-03 14:13:47
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-08-04 10:52:38
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-08-04 10:57:34
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-09-25 08:56:46
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-09-25 08:58:08
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-09-25 08:58:55
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-09-25 08:59:45
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 11:52:59
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 11:56:09
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 11:57:03
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 11:58:09
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 11:58:58
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 12:43:22
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-10-21 12:43:59
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-17 10:53:52
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-19 11:35:26
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-19 11:38:50
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-19 11:40:43
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-19 11:43:18
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-11-19 11:44:01
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:22:50
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:25:18
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:41:34
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:45:00
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:45:48
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:48:26
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:49:18
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-02 12:50:11
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-17 09:20:37
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-17 11:32:31
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-17 11:33:20
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2015-12-17 11:35:41
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-12 13:23:17
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-12 13:25:42
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-12 13:58:55
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-15 09:53:36
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-15 09:54:11
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-15 09:54:49
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:31:57
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:32:25
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:33:26
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:34:11
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:34:49
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:35:28
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-01-18 10:53:19
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-02-17 09:33:07
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-02-17 09:33:54
Плащане по договор №: АТС България-05/14.01.2015г От дата: 2015-01-14 2016-03-07 12:40:40

<-- Обратно към поръчки