Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка по заявка на различни хигиенни и почистващи материали дезинфекционни препарати за нуждите на „СБАЛОЗ” ЕООД София-град”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-28 15:28:56
№ 20150128bUPH136785

Описание:Документи
30462015281501_Райтклийнинг-хиг.pdf
31232015281501_А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я - ОБРАЗЕЦ № 1.doc
31282015281501_Д О Г О В О Р за хигиенни материали 2014г.-2015.doc
31332015281501_Документация към покана за участие -хигиенни материали-2015г.doc
31372015281501_ОБРАЗЕЦ № 2 за ценово предложение хигиенни материали .doc
31452015281501_ПОКАНА -ХИГИЕННИ И ПОЧИСТВАЩИ 2015Г.fed
31492015281501_Хигиенни_матер.2015.xls
32082015281501_Запитване Офис1.pdf
32142015281501_Протокол хигиенни и почистващи.pdf
32442015281501_Разяснения отн.поз№15.tif

ПубликацияДата
Договор № Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-01-28 15:35:35
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-03-12 14:04:21
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-03-12 14:08:07
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-03-19 13:23:16
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-06-12 11:26:59
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-06-12 11:30:44
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-06-12 11:34:04
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-06-12 11:36:44
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-06-12 11:37:43
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-07-15 10:38:15
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-08-03 13:01:11
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-10-21 11:46:03
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-10-21 11:49:33
Плащане по договор №: Райтклийнинг-07_19.01.2015г. От дата: 2015-01-16 2015-10-21 12:29:39

<-- Обратно към поръчки