Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК ПРИ „СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ - ГРАД ПО 40 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-16 12:16:28
№ 20150116cIKY13605

Описание:Документи
26222015161201_Решение лекарства СБ-25.11.13г.fed
26362015161201_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА СБ 2013 Г.25.11.13 г.fed
27342015161201_Документация-ФИНАЛ 25.11.2013Г.doc
28032015161201_Гаранция за участие.xlsx
28112015161201_Гаранции за добро изпълнение 2014.xls
32382015161201_Приложение – Ценова оферта.xls
32472015161201_ПРИЛОЖЕНИЕ-СПЕЦИФИКАЦИЯ.xls

ПубликацияДата
ИНФ.ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ 2016-04-04 12:50:00
Договор № Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-01-27 14:56:16
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:19:11
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:20:26
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:21:33
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:22:23
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:23:11
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:24:00
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:24:46
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-02-06 09:25:35
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-03-19 10:29:04
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-05-14 09:47:00
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-05-14 09:47:47
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-05-14 10:41:44
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-05-14 10:49:37
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-05-15 15:26:28
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-06-17 14:36:15
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-06-17 14:36:53
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-07-01 09:39:59
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-07-01 11:57:31
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-08-03 11:38:00
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-08-03 11:56:28
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-08-03 12:16:02
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-08-03 12:18:58
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-09-25 10:25:01
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-09-25 10:27:26
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-09-25 10:35:31
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-09-25 10:41:49
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-09-25 10:47:01
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-10-21 12:48:56
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-10-21 12:49:32
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-11-18 10:48:16
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-11-18 10:50:58
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-11-18 10:59:37
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-11-20 09:49:07
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2015-11-20 10:10:22
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-01-14 09:58:25
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-01-14 11:07:00
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-01-14 11:07:36
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-01-15 10:39:33
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-01-15 10:51:11
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-02-17 10:01:28
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-02-17 10:08:55
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-02-23 09:15:49
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-03-16 10:01:46
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-03-16 11:50:45
Плащане по договор №: Софарма Трейдинг АД 09/05.03.2014г. От дата: 2014-03-05 2016-03-18 11:16:09
Договор № Търговска лига-11/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-01-27 15:04:05
Договор № Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-01-27 15:09:25
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-02-06 09:28:10
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-02-06 09:28:58
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-02-06 09:29:36
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-02-25 11:10:26
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-02-25 11:11:43
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-03-19 14:57:02
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-05-14 11:21:34
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-05-14 13:06:19
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-05-15 12:51:54
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-06-16 12:00:13
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-06-16 13:45:53
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-06-16 14:19:13
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-06-16 14:20:09
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-07-31 14:10:50
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-07-31 14:14:23
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-07-31 14:39:10
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-07-31 14:39:44
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-07-31 14:40:28
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-09-25 11:12:20
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-09-25 11:19:26
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-11-17 13:53:42
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-11-18 09:46:09
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2015-11-19 13:21:10
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-01-13 10:32:41
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-01-13 11:45:19
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-01-14 09:52:41
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-01-15 10:27:05
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-01-19 11:27:08
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-02-23 08:52:02
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-02-23 08:59:23
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-04-08 11:19:36
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-04-08 11:20:37
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-04-08 11:23:50
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-04-21 11:48:48
Плащане по договор №: Медекс-12/20.03.2014г. От дата: 2014-03-20 2016-05-10 14:50:52
Договор № Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-01-27 15:10:51
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-02-06 09:32:10
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-03-19 15:04:45
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-05-18 11:06:36
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-07-31 13:16:10
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-11-17 13:29:28
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2015-11-19 12:03:43
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2016-01-15 10:22:24
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2016-03-16 10:22:10
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2016-04-08 10:05:14
Плащане по договор №: Фаркол-13/21.03.2014г От дата: 2014-03-21 2016-04-08 10:07:07
Договор № ХРОНО ООД №37/26.07.19 От дата: 2019-07-26 2019-07-31 14:20:00

<-- Обратно към поръчки