Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 71 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-18 18:10:52
№ 20151214eoUZ281549

Описание:Документи
18562015181812_РЕШЕНИЕ.pdf
19042015181812_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
19482015181812_обявление 71 обос.поз-ЕВ-18.12.2015г-Европейски формат.fed

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ№1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-02-19 12:15:00
Частично прекратяване 2016-02-19 12:15:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2016-03-10 10:45:00
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ 2016-03-17 11:40:00
ПРОТОКОЛ№2 2016-04-01 13:00:00
ПРОТОКОЛ №3-ПОСЛЕДЕН 2016-04-01 13:00:00
РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 01.04.2016Г. 2016-04-01 14:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-10 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 2017-06-22 10:55:00
Договор № 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-05-10 11:10:00
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:41:09
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:41:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-15 11:54:41
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:48:44
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:49:30
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:51:01
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-20 13:43:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 10:50:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 10:51:41
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:46:24
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:47:05
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-11-18 11:49:37
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-11-18 11:52:55
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:31:31
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:32:28
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:33:49
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:36:58
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:38:44
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:36:04
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:37:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:14:36
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:17:28
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:18:42
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:19:40
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:52:42
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:53:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-02-14 10:56:21
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-27 14:52:34
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-27 14:53:57
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:14:06
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:14:48
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:15:38
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:00:50
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-04-28 12:49:08
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:27:16
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:29:51
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:30:35
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:31:14
Плащане по договор №: 41-ФЬОНИКС ФАРМА От дата: 2016-04-25 2017-05-04 12:32:04
Договор № 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-05-10 11:15:00
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-06-02 10:45:32
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-06-02 10:46:39
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:04:15
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:07:31
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:08:36
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:09:43
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-19 11:11:26
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:44:49
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-07-20 13:46:02
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-15 12:40:07
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:53:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-08-16 13:54:18
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-20 13:42:21
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 11:09:05
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:48:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-09-21 13:48:57
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:14:16
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:14:59
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:15:58
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:17:25
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-11-18 10:18:23
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:12:59
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:17:33
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:18:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:19:57
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2016-12-20 09:21:04
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:52:22
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:55:11
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 09:57:11
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 10:02:51
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-01-20 10:09:28
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:21:35
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:22:30
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-03 11:23:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-02-14 12:47:03
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:04:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:25:43
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:39:10
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:40:31
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-27 13:41:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 11:17:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:29:25
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-03-30 12:35:01
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-05-04 11:07:14
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-05-04 11:58:19
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-19 11:45:04
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:03:53
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:05:09
Плащане по договор №: 42-РОШ БЪЛГАРИЯ От дата: 2016-04-25 2017-06-20 12:06:03
Договор № 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-05-10 11:15:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:14:04
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:14:58
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-06-02 11:16:28
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:15:18
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:19:23
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:31:10
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:32:13
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:36:54
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:40:03
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:43:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:46:01
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:47:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 11:48:15
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 12:16:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 14:58:09
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-19 14:58:51
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:13:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:18:03
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 12:21:05
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:20:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:21:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:24:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-07-20 13:26:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:57:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:58:24
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 11:59:58
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:01:02
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:01:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:16:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:18:41
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:19:27
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:30:37
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:35:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-15 12:36:45
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:37:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:38:11
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-08-16 13:38:59
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-20 13:45:10
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:58:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:59:12
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 09:59:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:00:40
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:01:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:56:00
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:56:39
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 10:57:26
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:00:56
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:03:12
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 11:03:49
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:01:29
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:02:05
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:02:46
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:03:25
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:22:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-09-21 13:25:27
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:42:36
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:43:36
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:47:43
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:49:13
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 09:54:09
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:05:31
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:24:22
Плащане по договор №: 45-МЕДЕКС От дата: 2016-04-27 2016-11-16 10:47:04
Плаща